Domů » O mně

Slovo úvodem

vítejte na mých webových stránkách

Zdravím všechny, kteří ať už náhodou nebo cíleně navštívili tento můj web. Pokusím se stránkách mé rozrůstající se prezentace popsat osobní zkušenosti s mnou provozovanými modely, zmínit se o detailech, stavbě, zalétání, provozu, apod. Když jsem tento web zakládal, neměl jsem sebemenší ambice zde uveřejňovat nic víc, než co je zmíněno v prvních větách tohoto článku. Drobné a z mé strany nadevše skromné ohlasy od vás mne časem motivovaly k rozsáhlejší obsahové formě, a tak zde naleznete krom článků o modelech letadel i popisy mého RC vybavení, vybavení dílny, drobné i větší recenze některých výrobků apod. Mimo reakcí čtenářů mne k rozšíření obsahu webu přiměl i zdravotní stav. Díky nemoci jsem se rozhodl krom konzumního skoromodelaření se věnovat i stavbě vlastních modelů. A právě z téhle oblasti pramení převážná většina přidané obsahové hodnoty mého webu - postupy, tipy, triky, atd.

Všechny zde uvedené skutečnosti pochopitelně vychází výhradně z mého subjektivního pohledu na svět, co by modeláře s určitými návyky a způsobem létání. Ne každý se tudíž musí s mými názory ztotožňovat. Totéž pochopitelně platí i o postupech či praktikách v mých článcích. Možná můj web pomůže někomu s konkrétním modelem v začátcích nebo mu bude pomocníkem například při výběru některého ze svých modelů, při řešení problému nebo při stavbě nějakého vlastního modelu.
Stránky a jejich obsah jsem se snažil rozdělit do několika smysluplných celků, které reprezentují odkazy zcela nahoře v záhlaví webu napravo od loga nebo naopak zcela dole v zápatí. Každá samotný celek je pak ještě rozdělen do podkategorií, které jsou zastoupeny záložkami pod měnícím se obrázkem v hlavičce webu. K ověřené a jednoduché navigaci jsem sáhl po několika podnětech právě od vás a aplikoval ji v rámci "faceliftu" webu. Původní web odrážel více můj prvotní obsahový záměr a nebyl připraven na rozsáhlejší podobu webu, jakým je dnes a věřím, že bud ei do budoucna.

Co je MONACH ?

Zdá se to být úsměvné, ale poměrně často dostávám dotazy, co zkratka v názvu mého webu znamená, i když to je hned vedle loga napsáno :-) Abych udělal přítrž nejasnostem a ušetřil mnohým jeden mail s dotazem či otázku při osobním setkání, jednou pro vždy to vysvětlím do detailu.

Když jsem kdysi nastartoval své úplně první stránky, které jen říkaly že existuju a jaký báječný koníček provozuju, nesly název jen mého jména. Aby to ale ve vyhledávačích dávalo nějaký smysl, přidal jsem dovětek "modelářský nadšenec z Chlístovic". Když jsem pak startoval první podobu mého webu o kterém píšu o pár odstavců výš, uvažoval jsem o nějakém názvu. Napadlo mne použít první 2 písmena ze slova modelářský a nadšenec a první písmeno ze slova Chlístovic. MOdelářský NAdšenec z CHlístovic. A tak vznikl MONACH. Někoho to možná zklamalo :-), ale nic tajemnějšího za tím není :-) Často dostávám ještě podotázku, proč se klasifikuji jako nadšenec. V podstatě je to tak, modelařím a létám s nadšením, nikdy jsem neměl potřebu být součástí nějakého klubu a na klubové či soutěžní úrovni působit. Dělám to pro potěšení své, mé rodiny a hlavně dětí, mých přátel a kamarádů z řad modelářů i nemodelářů a to je vše, co od sebe jako od modeláře očekávám.

Když už je řeč o Chlístovicích ...

Když už padla v úvodu tohoto webu řeč na obec Chlísovice, myslím, že se sluší a patří o obci stručně něco povědět. Je to pro mne osudové místo. Našel jsem zde svou životné lásku z níž se posléze stala manželka, spolu jsem zplodili 2 syny, postavili jsme zde dům, já zasadil mnoho stromů a jak doplňuje můj kamarád a modelář Jarda Pastyřík - vypil i hodně tekutin :-). V Chlístovicích jsem potkal prvního RC modeláře, jsou mi tedy domovem, hangárem a někdy i letovou plochou. Bližší informace nejen o Chlístovicích, ale i o mém rodném městě Kutné Hoře a mnohém dalším si můžete přečíst na některém z webů, jejichž odkazy naleznete pod záložkou "stojí za přečtení". Nyní tedy jen stručně uvedu převzatý text z oficiálního webu obce:

Obec Chlístovice se rozkládá po obou březích „Chlístovického potoka“ asi 15 km od Kutné Hory. První zmínka o obci je již z roku 1359. Za osadou na východní straně se vypíná „Sionský kostelík a pod ním „Sionský mlýn a na protější straně staré hradiště „S i o n. Hrad vystavěl okolo roku 1420 horlivý Táborita Jan Roháč z Dubé. Hrad se stal brzy útočištěm všech stejně smýšlejících. Roku 1437 byl hrad po dlouhém obléhání dobyt a Roháč byl se svými několika bojovníky zajat a posléze v Praze popraven oběšením. „Sionský kostelík“ byl založen Ondřejem Berkou z Dubé r. 1402. Je zasvěcen sv. Ondřeji. V současné době mají Chlístovice přes 300 obyvatel, jsou zde postaveny 4 bytové jednotky s celkem 17 byty a spousta nových rodinných domků. Obec je napojena na vodovod a kanalizaci s čistírnou odpadních vod. Do školy dojíždějí děti do Malešova, v bývalé škole dnes sídlí obecní úřad. V obci funguje obchod s potravinami, kadeřnictví, místní knihovna a 2 x týdně dojíždí do obce praktický lékař.

Kontakty

Pavel Štěpina
Chlístovice 177
284 01
Kutná Hora

M: +420 773 978 125

více naleznete v sekci Kontakty

Reklama

Doporučuji

Sdílejte na sociálních sítích