Nacházíte se na hlavní straně webu

Slovo úvodem

Já, Monach, atd.

vítejte na mých webových stránkách

Zdravím všechny, kteří ať už náhodou nebo cíleně navštívili tento můj web. Pokusím se stránkách mé rozrůstající se prezentace popsat osobní zkušenosti s mnou provozovanými modely, zmínit se o detailech, stavbě, zalétání, provozu, apod. Když jsem tento web zakládal, neměl jsem sebemenší ambice zde uveřejňovat nic víc, než co je zmíněno v prvních větách tohoto článku. Drobné a z mé strany nadevše skromné ohlasy od vás mne časem motivovaly k rozsáhlejší obsahové formě, a tak zde naleznete krom článků o modelech letadel i popisy mého RC vybavení, vybavení dílny, drobné i větší recenze některých výrobků apod. Mimo reakcí čtenářů mne k rozšíření obsahu webu přiměl i zdravotní stav. Díky nemoci jsem se rozhodl krom konzumního skoromodelaření se věnovat i stavbě vlastních modelů. A právě z téhle oblasti pramení převážná většina přidané obsahové hodnoty mého webu - postupy, tipy, triky, atd.

Všechny zde uvedené skutečnosti pochopitelně vychází výhradně z mého subjektivního pohledu na svět, co by modeláře s určitými návyky a způsobem létání. Ne každý se tudíž musí s mými názory ztotožňovat. Totéž pochopitelně platí i o postupech či praktikách v mých článcích. Možná můj web pomůže někomu s konkrétním modelem v začátcích nebo mu bude pomocníkem například při výběru některého ze svých modelů, při řešení problému nebo při stavbě nějakého vlastního modelu.
Stránky a jejich obsah jsem se snažil rozdělit do několika smysluplných celků, které reprezentují odkazy zcela nahoře v záhlaví webu napravo od loga nebo naopak zcela dole v zápatí. Každá samotný celek je pak ještě rozdělen do podkategorií, které jsou zastoupeny záložkami pod měnícím se obrázkem v hlavičce webu. K ověřené a jednoduché navigaci jsem sáhl po několika podnětech právě od vás a aplikoval ji v rámci "faceliftu" webu. Původní web odrážel více můj prvotní obsahový záměr a nebyl připraven na rozsáhlejší podobu webu, jakým je dnes a věřím, že bud ei do budoucna.

Co je MONACH ?

Zdá se to být úsměvné, ale poměrně často dostávám dotazy, co zkratka v názvu mého webu znamená, i když to je hned vedle loga napsáno :-) Abych udělal přítrž nejasnostem a ušetřil mnohým jeden mail s dotazem či otázku při osobním setkání, jednou pro vždy to vysvětlím do detailu.

Když jsem kdysi nastartoval své úplně první stránky, které jen říkaly že existuju a jaký báječný koníček provozuju, nesly název jen mého jména. Aby to ale ve vyhledávačích dávalo nějaký smysl, přidal jsem dovětek "modelářský nadšenec z Chlístovic". Když jsem pak startoval první podobu mého webu o kterém píšu o pár odstavců výš, uvažoval jsem o nějakém názvu. Napadlo mne použít první 2 písmena ze slova modelářský a nadšenec a první písmeno ze slova Chlístovic. MOdelářský NAdšenec z CHlístovic. A tak vznikl MONACH. Někoho to možná zklamalo :-), ale nic tajemnějšího za tím není :-) Často dostávám ještě podotázku, proč se klasifikuji jako nadšenec. V podstatě je to tak, modelařím a létám s nadšením, nikdy jsem neměl potřebu být součástí nějakého klubu a na klubové či soutěžní úrovni působit. Dělám to pro potěšení své, mé rodiny a hlavně dětí, mých přátel a kamarádů z řad modelářů i nemodelářů a to je vše, co od sebe jako od modeláře očekávám.

Když už je řeč o Chlístovicích ...

Když už padla v úvodu tohoto webu řeč na obec Chlísovice, myslím, že se sluší a patří o obci stručně něco povědět. Je to pro mne osudové místo. Našel jsem zde svou životné lásku z níž se posléze stala manželka, spolu jsem zplodili 2 syny, postavili jsme zde dům, já zasadil mnoho stromů a jak doplňuje můj kamarád a modelář Jarda Pastyřík - vypil i hodně tekutin :-). V Chlístovicích jsem potkal prvního RC modeláře, jsou mi tedy domovem, hangárem a někdy i letovou plochou. Bližší informace nejen o Chlístovicích, ale i o mém rodném městě Kutné Hoře a mnohém dalším si můžete přečíst na některém z webů, jejichž odkazy naleznete pod záložkou "stojí za přečtení". Nyní tedy jen stručně uvedu převzatý text z oficiálního webu obce:

Obec Chlístovice se rozkládá po obou březích „Chlístovického potoka“ asi 15 km od Kutné Hory. První zmínka o obci je již z roku 1359. Za osadou na východní straně se vypíná „Sionský kostelík a pod ním „Sionský mlýn a na protější straně staré hradiště „S i o n. Hrad vystavěl okolo roku 1420 horlivý Táborita Jan Roháč z Dubé. Hrad se stal brzy útočištěm všech stejně smýšlejících. Roku 1437 byl hrad po dlouhém obléhání dobyt a Roháč byl se svými několika bojovníky zajat a posléze v Praze popraven oběšením. „Sionský kostelík“ byl založen Ondřejem Berkou z Dubé r. 1402. Je zasvěcen sv. Ondřeji. V současné době mají Chlístovice přes 300 obyvatel, jsou zde postaveny 4 bytové jednotky s celkem 17 byty a spousta nových rodinných domků. Obec je napojena na vodovod a kanalizaci s čistírnou odpadních vod. Do školy dojíždějí děti do Malešova, v bývalé škole dnes sídlí obecní úřad. V obci funguje obchod s potravinami, kadeřnictví, místní knihovna a 2 x týdně dojíždí do obce praktický lékař.

Reklama

Doporučuji

Sdílejte na sociálních sítích