Nacházíte se na hlavní straně webu

Let L-33 Solo

kompletace trupu

Druhý díl seriálu je pojat jako obsáhlý návod kompletace trupu včetně výroby přepážek, motorového lože, vyztužení trupu. apod. Celek je opět doprovázen tentokrát rozsáhlou fotodokumentací.

 • Výrobce

  vlastní konstrukce

 • Rozpětí

  3000 mm

 • Délka

  1415 mm

 • Váha

  -----

 • Plocha křídla

  49,96 dm2

 • Plošné zatížení

  ------

 • Funkce

  M, K, KL, S, V

 • Serva

  -----

 • Motor

  -----

 • Regulátor

  -----

 • Vrtule

  ------

 • Baterie

  -----

 

Kompletace trupu

U výřezů je třeba drobně strhnout mřížkování z původní desky na styčných plochách. Předběžně zkontrolovat a poté na perfektně rovné desce začít lepit.K lepení používám Purex Standard a u nenamáhaných míst Purex Rapid. Jednotlivé segmenty zajišťuji modelářskými špendlíky, popřípadě papírovou malířskou páskou. Asi není třeba zdůrazňovat, že na šablonách je středová osa a podle ní se celý trup lepí. Jinak by došlo k deformaci tvaru trupu a to je u každého letadla nežádoucí, u větroně pak dvojnásob. Po slepení kompletní pravé i levé poloviny trupu jsem v místě spoje kabiny s ocasní částí vyfrézoval drážku, do které jsem zalepil smrkový nosník 2 x 25 mm jako spojku.

Podle šablony jsem odříznul kabinu a otvory pro budoucí křídla. Zde je práce se šablonami důležitá, zajistí přesnost vyříznutí na každé polovině trupu zvlášť. Vnitřní vertikální příčka v celé délce trupu funguje jako zpevnění konstrukce a zároveň zvětšuje lepenou plochu. Při lepení Purexem nanáším vždy kapky Purexu cca 5 mm od kraje a s roztečí cca 7 - 10 mm a to při vnější i vnitřní hraně. Je li plocha velká, doplňuji nahodile ještě doprostřed. Pak oba kusy přiložím k sobě nejprve zlehka, posunu několikrát lepené hrany o cca 5 mm tam a zpět, čímž dokonale rozetřu lepidlo a pak teprve lepený spoj stlačím a zajistím. Pokud nechci, aby Purex vypěňoval na povrch, přelepím spoj papírovou páskou. S prostorem uvnitř modelu si ale těžkou hlavu nedělám, nejsem hnidopich a hlavně, uvnitř na nějakém tom vypěněném "květáku" Purexu opravdu nezáleží.

Do trupu jsem zalepil malé přepážky s otvory, kterými povede lanovod pro ovládání směrovky. Je to důležité, kdyby se lanovod prohýbal, řízení modelu by bylo nepřesné. Jako další je třeba poměrně nepevný trup zpevnit. K tomu báječně poslouží vynález Milana Nováčka. Do trupu speciálně naohýbaným očkem trafopáječkou podle smrkové lišty vypálím drážky a do nich pak Purexem zalepím bambusové lamely. Dají se sehnat např. z rohože od vietnamců. Rozmístění a délku bambusových spojů volíme tak, aby se napojovali tzv. na vazbu (jako když se zdí z cihel), aby nikde nevznikl nezpevnění spoj. Zpevnění (pokud je to možné) děláme výhradně z vnitřní strany polovin trupu. Tam, kde bude trup evidentně namáhán dáme výztuh víc. Po vytvrdnutí lepidla je trup neuvěřitelně pevný. Stále ale díky vertikální přepážce zůstávají místa, která nebylo možno zpevnit zevnitř, ty bude nutné stejným způsobem zpevnit z vnější strany. To ale až později.

Podle šablon jsem z tvrdé letecké překližky vyříznul "domeček" pro podvozek a důkladně Purexem zalepil do předem vyříznutých drážek (tady se nevyplatí lepidlem šetřit). Připravil jsem si z ocelového drátu osičku a kolo Najman o průměru 75 mm (což je při daném měřítku téměř maketové). V úrovni vertikální přepážky jsem do polovin v prostoru kabiny vypálil silnější drážku a podle šablony vyříznul horizontální přepážku z lehké 3 mm topolové překližky. Ta pomůže dokonale zpevnit prostor kabiny a zároveň poslouží jako základní deska pro montáž palubní elektroniky a připevnění baterie. Deska drží v drážkách v bocích trupu a na vertikální příčce. Nyní jsem ještě jednu polovinu trupu v ocasní části přeřízl (cca 30 cm od SOP), abych si usnadnil montáž kýlovky do trupu. To je v rámci příprav vše.Mohl jsem přistoupit k slepení polovin trupu se zalepeným lanovodem. Správnou polohu zajišťuji špendlíky a dokonalé přitlačení pomocí malířské pásky. Jako poslední fází hrubých prací na trupu bylo vybroušení tvaru podvozkové části hlavního podvozku a jejich přilepení k překližkovému "domečku". Teď přichází čas na hrubé obroušení. Smirkovým papírem o zrnitosti 60 na sádrokartonářském brousítku jsem trup nahrubo obrousil a pustil se do SOP.

Oddělil jsem směrové kormidlo od kýlovky, vyřízl otvor kde bude servo pro ovládání výškovky, vypálil drážky pro bambus a lanovod k výškovému kormidlu a vše zalepil. Drážku pro bambus jsem udělal i do náběžné hrany kýlovky. Z balsy tl. 4 mm jsem vybrousil boky kýlovky , které zakrývají otvor pro servo výškovky. Do té části, kde je ocasní část trupu celá jsem zhotovil zářez, aby do ní kýlovka přesně zapadla. Nyní nastává fáze, při které je třeba velké přesnosti. Celý trup jsem umístil na stůl a zajistil tak, aby se nemohl pohnout a jeho svislá osa byla 100% kolmá k desce stolu. Poté jsem za neustálé kontroly úhelníkem přilepil kýlovku k trupu a zajistil. Po vytvrzení lepidla jsem protáhl prodlužovací kabel pro servo výškovky, dolepil zbývající část ocasu a dobrousil. Z letecké překližky jsem vyřízl dosedací plochu pro VOP a do kýlovky zalepil kovové modelářské matky pro šroub 5 mm a zajistil je smrkovou lištou a důkladně prolepil (je třeba dát pozor, aby se lepidlo nedostalo do závitů). Opět z balsy jsem udělal jakýsi přechod kýlovky směrem k dosedací ploše. To je čas na tmel. Pomocí šlehaného tmelu je třeba dotmelit přechody mezi balsou a XPS, udělat hladké přechody mezi trupem a kýlovkou a trupem a podvozkem. Tmelit se musí několikrát, kde je tmelu větší vrstva, tak se propadá. Jedná se prozatím o hrubé dotmelení. V této fázi stavby jsem zároveň dopálil drážky pro bambusové zpevnění na vnějších plochách trupu (zejména nad křídlem, kde je XPS tenký), přetmelil a zabrousil.

Poslední prací na trupu bylo vyříznutí motorové přepážky. Tu jsem udělal z lehké překližky tl. 6 mm, obrousil jí do kónusu tak, aby při montáži z vnitřku trupu šla těsně až na čelní hranu a zalepil Purexem. Pak jsem vyříznul z letecké překližky 3 mm přepážku, kterou jsem nalepil čelně na předek trupu a na již zalepenou 6 mm přepážku. Po dokončení jsem si ale uvědomil poměrně zásadní omyl, kterého jsem se dopustil. Úplně jsem zapomněl, že kužely pro sklopky se více či méně dělají jen do průměru 50 mm. Moje motorová přepážka vyžadovala 70 mm. Chvilku jsem přemýšlel, zda mám již hotový předek odříznout a nastavit, nakonec jsem ale z velmi měkké balsy 5 mm udělal 2 kolečka, slepila a nalepil na předek. Dobrousil kónus dle tvaru trupu a rozměr byl 55 mm. Kružítkem jsem nakreslil kroužek o průměru 45 mm a balsu včetně původních přepážek odfrázoval. Zamýšlený motor o max. průměru 40 mm se tak vejde i při vyosení. Nyní jsem do trupu za původní přepážky vlepil 4 smrkové hranoly 10 x 10 o délce 50 mm. Na přední část jsem vyřízl novou motorovou přepážku z balsy tl. 3mm a z laminátové desky o tl. 1mm (slepené 20-ti minutovým epoxy)  a tu jsem přilepil na nastavenou balsovou část předku a 4 dlouhými vruty ji přišrouboval skrz prodloužený předek až do smrkových hranolů. Po finálním dobroušení předku má motorová přepážka průměr 51 mm. Co víc si přát :-).

Z balsy tl. 1,5 mm jsem udělal orámování trupu v prostoru kabiny, jen čelní část, kam bude dosedat kolík pro zajištění kabiny jsem udělal z balsy 4 mm. Lepeno opět Purexem. Po zaschnutí a obroušení jsem šlehaným tmelem a stěrkou vyrobenou z tiskařského plechu provedl jemnější dotmelení a celek jsem přebrousil smirkovým papírem o zrnitosti 150. Tím dojde již k poměrně jemnému obroušení trupu, který tak dostává téměř finální podobu. Před konečným jemným přetmelením všech nedostatků jsem ještě zpevnil velice tenkou zadní část ocasu trupu. Posloužily uhlíkové pásnice 0,5 x 3 přilepené dvouložkovým 12-ti minutovým Epoxy lepidlem na spodní, horní a boční části trupu. Po vytvrzení zbývalo již opravdu konečné dotmelení a přebroušení smirkem o zrnitosti 240 mm, oblé tvary pak brusnou houbou o podobné zrnitosti.

Abych se ve zkratce vrátil k finanční otázce. Sečtu li náklady na XPS, lepidlo, balsu, lanovod, kolo a ostatní drobné věci včetně spotřebovaného tmelu, brusného materiálu, lepidla, lepící pásky, atd., zastavuji se na ceně cca 450 Kč. Celkové náklady jsou nyní tedy v mezisoučtu cca 500 Kč.

Sdílejte na sociálních sítích